คลิกโทร 095-8370033 .. . หรือ LINE@ id: @Rom_dee

การถวายร่มพระ

แก้กรรมทำให้ชีวิตดีขึ้น

ถวายร่มพระ แก้กรรมทำให้ชีวิตดีขึ้น

การแก้กรรมด้วยการถวายร่มพระ เป็นการถวายร่มให้กับพระภิกษุสงฆ์ ส่งผลให้ชีวิตมีความร่มเย็นเป็นสุข, ทำให้อาการเจ็บป่วยต่างๆ ลดลง, มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น เป็นการสร้างกุศลที่สามารถช่วยแก้กรรมได้

แก้กรรมทำให้ชีวิตดีขึ้นด้วยการถวายร่มพระ

การถวายร่มพระ แก้กรรม – ทุกคนย่อมมีกรรมเป็นของตนเอง เพราะเราไม่รู้ว่าอดีตชาติหรือเมื่อครั้งยังเยาว์เราได้ทำกรรมอะไรไว้บ้าง บางสิ่งบางอย่างที่เกิดขึ้นอาจเกิดขึ้นด้วยความไม่ตั้งใจและความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ แต่ว่าสิ่งเหล่านั้นก็ยังถือเป็นกรรมที่ติดตัวเรามา

ซึ่งการที่จะช่วยผ่อนความรุนแรงของกรรมที่มีอยู่ให้มีความเบาบางลงสามารถทำได้ด้วยการแก้กรรม (Karma Changing)

โดยวันนี้เราจะมากล่าวถึง การแก้กรรมด้วยการถวายร่มพระ ว่าสามารถทำให้ดีขึ้นได้อย่างไร

การแก้กรรมด้วยการถวายร่มพระสงฆ์

คือ การถวายร่มหรือสัปทน (ที่หมายถึงร่ม ร่มพระ) ให้กับพระภิกษุสงฆ์ เพื่อให้พระสงฆ์ได้นำไปใช้ในกิจวัตรประจำวันของตน เพราะร่มเป็นของที่ใช้ในการให้ร่มเงา กันแดด กันฝน ป้องกันไม่ให้พระภิกษุสงฆ์ได้รับอันตรายหรือเจ็บป่วย ซึ่งคำที่ใช้ถวายร่ม คือ

อิมัง มะยัง ภันเต ฉัตตัง สะปะริวารัง ภิกขุสังฆัสสะ โอโณชะยามะ สาธุ โน ภันเต ภิกขุสังโฆ อิมัง ฉัตตัง สะปะริวารัง ปะฏิคคัณหาตุ อัมหากัง ทีฆะรัตตัง หิตายะ สุขายะ

โดยมีคำแปลว่า

ข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญ ข้าพเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวาย สัปทนพร้อมด้วยเครื่องบริวารนี้ แด่พระภิกษุสงฆ์ ขอพระภิกษุสงฆ์จะรับซึ่งสัปทน พร้อมด้วยบริวารนี้ ของข้าพเจ้าทั้งหลาย เพื่อประโยชน์และความสุข แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย สิ้นกาลนาน เทอญ

 

 

ร่มพระสงฆ์ ร่มถวายพระ ราคาถูก

 

อานิสงส์ ถวายร่ม ข้อดีของการถวายร่ม

สำหรับข้อดีในการทำบุญถวายร่ม อานิสงส์ถวายร่ม มีดังนี้

 

  • 1. ชีวิตร่มเย็นเป็นสุข

ร่ม เป็นคำที่มีความหมายเชิงบวก คือ หมายถึง ร่มเย็นเป็นสุข ดังนั้นการถวายร่มให้กับพระภิกษุสงฆ์จึงส่งผลให้ชีวิตมีความร่มเย็นเป็นสุข ไม่มีสิ่งไม่ดีเข้ามาในชีวิต

 

  • 2. ช่วยป้องกันทุกข์

เนื่องจากร่มเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการป้องกันแดด ป้องกันฝน ไม่ให้สามารถเข้าสร้างความทุกข์ให้กับร่างกายได้ ดังนั้น การถวายร่มจึงเป็นการป้องกันกรรมที่เคยทำให้ส่งผลต่อเราได้น้อยลง เพราะผลบุญจากการถวายร่มเข้ามาช่วยบรรเทาความรุนแรงของผลกรรมให้น้อยลง

 

  • 3. ลดอาการเจ็บป่วย

ร่มเป็นอุปกรณ์ที่ช่วยปัดเป่าความเจ็บไข้ได้ป่วยที่เกิดจากแดด ฝน ที่เข้ามาสัมผัสร่างกาย การถวายร่มจึงเป็นการช่วยลดอาการเจ็บป่วยของพระภิกษุที่นำร่มไปใช้ ซึ่งผลบุญนี้ย่อมส่งผลต่อผู้ที่ทำการถวายร่มให้มีอาการเจ็บป่วยลดลง

 

  • 4. ชีวิตง่ายขึ้น ดีขึ้น

ร่มมีวิธีการใช้งานที่ง่าย เพียงแค่กางออกก็สามารถใช้งานได้แล้ว ไม่ต้องประกอบ ไม่ต้องเย็บหรือติดตั้งเครื่องมืออะไรเพิ่มเติม ทำให้พระภิกษุผู้ใช้งานมีความสะดวกสบายเพิ่มขึ้น ผลบุญนี้จะส่งให้ผู้ที่ถวายร่มมีชีวิตที่ดีขึ้น สะดวกสบายเพิ่มขึ้น

 

  • 5. มีความอดทนสูง

เมื่ออยู่ภายใต้ร่มเงาของร่มที่กางออกมาแล้ว ผู้ที่อยู่ใต้ร่มจะสามารถอดทนต่อสภาพแวดล้อมที่อยู่ได้ยาวนานขึ้น

เช่น หากอยู่กลางแดดจ้า อาจจะอยู่ได้เพียงแค่ไม่ถึงเกิน 30 นาที แต่หากอยู่ใต้ร่มที่กางไว้กลางแดดจ้า เราจะสามารถยืนอยู่ได้นานหลายชั่วโมง

หรือการอยู่ท่ามกลางสายฝนที่กำลังตกลงมาก หากไม่มีร่มเราจะยืนได้เพียงไม่กี่นาที แต่หากมีร่มอยู่เราสามารถที่จะยืนกลางฝนได้จนกว่าฝนจะหยุดตก โดยที่ไม่ส่งผลเสียต่อร่างกายมากนัก

ซึ่งก็เช่นเดียวกันเมื่อเราทำบุญถวายร่มพระแล้ว ไม่ว่าเราจะต้องพบเจอกับอุปสรรคหรือความยากลำบากใดที่ผ่านเข้ามาในชีวิต เราจะสามารถอดทนได้ยาวนานขึ้น ทำให้สามารถผ่านวิกฤติที่เกิดขึ้นไปได้

 

  • 6. ภัยอันตรายลดลง

ร่ม ตามหลักของพระพุทธศาสนาแล้ว เปรียบดั่งตัวแทนที่ป้องกันภยันตรายทั้งหลายที่จะเกิดขึ้น

ดังนั้น ผู้ที่ถวายร่มพระย่อมได้รับการป้องกันจากอันตรายที่จะเกิดขึ้นกับตนเองให้มีความรุนแรงน้อยลง จนแทบจะไม่สร้างความเดือดร้อนหรือระคายเคืองใจแม้แต่น้อย

 

  • 7. เป็นที่เคารพของผู้อื่น

ร่มเป็นของสูงที่ยามใช้จะต้องกางปกคลุ่มบนศีรษะ ผู้ที่ถวายร่มถือว่าเป็นผู้ที่ถวายของสูงให้กับพระภิกษุ ดังนั้นการถวายร่มจึงช่วยให้เป็นที่เคารพของผู้อื่น เพราะนับถือในความดีงามของผู้ถวายนั่นเอง

 

จะเห็นว่าการถวายร่มเป็นการทำบุญเพื่อเพิ่มให้กับชีวิต ซึ่งบุญที่ได้รับจากการถวายร่มจะส่งผลต่อผู้ถวายโดยตรง ด้วยผลบุญที่สร้างขึ้นมานี้จะช่วยลดความรุนแรงของกรรมที่จะส่งผลในปัจจุบันให้เข้ามามีผลได้น้อยลง

ถึงแม้ว่าจะไม่สามารถชะล้างกรรมที่กระทำได้ ทำชีวิตพบกับความเดือดร้อน ความทุกข์ ความยากลำบากที่น้อยลง สามารถผ่านอุปสรรคที่เกิดขึ้นไปได้ด้วยดี

การเลือกร่มสำหรับแก้กรรม

ร่มที่ใช้สำหรับถวายพระภิกษุมีอยู่ด้วยกัน 2 แบบ คือ ร่มสำหรับใช้ในชีวิตประจำวัน และร่มสำหรับใช้ในการเดินธุดงค์

ซึ่งการเลือกร่มเพื่อถวายพระมีข้อควรปฏิบัติดังนี้

 

1. สีสำหรับพระ

ร่มที่นำมาถวายพระภิกษุควรเป็นร่มที่มีสุภาพหรือสีสำหรับพระโดยเฉพาะ เช่น สีไพร สีแก่นขนุน สีเทา และสีน้ำตาล เป็นต้น

 

2. ขนาดของร่ม

การเลือกขนาดของร่มจะต้องเลือกให้เหมาะกับการใช้งานของพระภิกษุ โดยมีรายละเอียดดังนี้

2.1 ร่มสำหรับบิณฑบาต ควรเป็นร่มแบบตอนเดียวที่มีขนาดใหญ่ สามารถกางออกและเก็บได้ง่าย เนื่องจากในขณะที่ทำการบิณฑบาต พระภิกษุจะต้องทำการถือบาตรและของที่ญาติโยมนำมาถวายด้วย

ดังนี้ ร่มจะต้องมีขนาดที่ใหญ่เพื่อสามารถป้องกันสายฝนที่ตกลงมาได้

2.2 ร่มสำหรับเดินธุดงค์ ควรเป็นร่มที่มีขนาดใหญ่กว่าร่มที่ใช้ในการบิณฑบาต เพราะจะต้องใช้กางเพื่อคลุมร่างของพระภิกษุขณะที่ทำการนั่งสมาธิตามสถานเดินธุดงค์ที่เดินผ่าน และจึงต้องมีความกว้างมากขึ้น และก้านร่มมีความแข็งแรง

เพื่อจะสามารถรองรับน้ำหนักของมุ้งที่นำมาครอบเพื่อป้องกันสัตว์เข้ามรบกวนพระภิกษุในยามวิกาลด้วย

2.3 ร่มสำหรับพกติดตัว พระภิกษุที่อยู่ในเมืองที่ต้องเดินทางไปทำการศึกษาพระธรรมตามโรงเรียน หรือการไปสอนพระธรรมให้กับญาติโยมตามสถานที่ต่าง ๆ ยิ่งในช่วงฤดูฝนอาจจะพบกับฝนตกระหว่างการเดินทางได้โดยที่ไม่ตั้งใจ

การพกร่มขนาดเล็ก เช่น ร่มพับ 2 ตอน ร่มพับ 3 ตอน เป็นต้น ในย่ามสำหรับใส่สิ่งของจำเป็นติดตัวไปด้วย จะทำให้เมื่อต้องพบกับสายฝนระหว่างทางจะไม่สร้างความเดือดร้อนให้กับพระภิกษุได้

ซึ่งการถวายร่มสามารถถวายได้ทุกแบบ ได้ทุกขนาด เพราะพระภิกษุจะเลือกใช้ร่มตามการใช้งานที่ต้องการ

 

3. ความแข็งแรง

พระภิกษุจะต้องเป็นผู้สำรวมในทุกอิริยาบถ ไม่ว่าจะเป็นท่าเดิน ยืนหรือนั่ง ดังนั้นร่มที่นำไปถวายควรเป็นร่มที่มีโครงสร้างที่แข็งแรง สามารถทนทานต่อแรงลมและแรงฝนได้ดี เพื่อที่เวลาพระภิกษุนำไปใช้จะไม่ต้องออกแรงในการพยุงหรือควบคุมร่มให้อยู่ในกับที่ ทำให้พระภิกษุสามารถอยู่ในอาการสำรวมได้ตลอดเวลาที่ใช้ร่ม  ร่มคุณภาพดี ราคาถูก ร่มดี โรงงานผลิตร่ม

 

การถวายร่มพระ เป็นการสร้างกุศลที่สามารถช่วยแก้กรรมได้ ด้วยการบรรเทาผลกรรมที่มีอยู่ให้ส่งผลต่อเจ้าของกรรมทีละน้อย ทำให้ชีวิตของท่านมีอุปสรรคน้อยลง เจ็บป่วยน้อยลง มีชีวิตที่ดีขึ้น เป็นที่เคารพของผู้อื่น เป็นต้น จะเห็นได้อย่างชัดเจนว่า อานิสงส์ของการถวายร่ม มีหลายประการจริงๆ

 

ไฟล์ pdf (อ่านง่าย นำไปพิมพ์ต่อง่าย)
วิธีทำบุญแก้กรรม (คลิกเพื่อดาวน์โหลด)

ขอขอบคุณ ไฟล์คุณภาพจาก jozho.net

 

ร่มพระ ร่มพระสงฆ์ ราคาถูก ราคาส่ง

ความพึงพอใจของลูกค้า คือเป้าหมายสูงสุดของร่มดี

สั่งซื้อ/สั่งผลิตร่มพระ กับร่มดี

สั่งผลิตร่มกับร่มดี ขั้นตอนที่ 1

ขั้นตอนที่ 1

เลือกแบบร่มของคุณ

เลือกแบบร่มที่คุณลูกค้าต้องการ เช่น ร่มพระสงฆ์สำเร็จรูป, ร่มพระสงฆ์พร้อมสกรีนโลโก้/ข้อความ เป็นต้น

สั่งผลิตร่มกับร่มดี ขั้นตอนที่ 2

ขั้นตอนที่ 2

ระบุจำนวนร่มที่ต้องการ

แจ้งจำนวนร่มที่คุณลูกค้าต้องการสั่งซื้อ/ผลิต (ขั้นต่ำในการผลิต … คัน)

สั่งผลิตร่มกับร่มดี ขั้นตอนที่ 3

ขั้นตอนที่ 3

สรุปรายละเอียดร่ม

ตกลงรายละเอียดในการผลิตร่ม ตามที่คุณลูกค้าต้องการ

สั่งผลิตร่มกับร่มดี ขั้นตอนที่ 4

ขั้นตอนที่ 4

ชำระเงินค่ามัดจำ

ร่มดี แจ้งระยะเวลาในการดำเนินการพร้อมสรุปราคา และวิธีการจัดส่ง ชำระเงินงวดแรก 50% และชำระส่วนที่เหลือเมื่อได้รับสินค้าเรียบร้อย

ติดต่อร่มดี

095-8370033

Sales@romdee.net

Line@ id: @Rom_dee

บริษัท วี โกลบอล เทรดดิ้ง จำกัด
460/1 หมู่ที่ 3 ซอยสุขสวัสดิ์ 14/1 ถนนสุขสวัสดิ์ แขวงจอมทอง เขตจอมทอง กรุงเทพฯ 10150
แฟกซ์: 02-4771859

คุณคิดเห็นอย่างไร.. .