คลิกโทร 095-8370033 .. . หรือ LINE@ id: @Rom_dee

 

ร่มดี > ร่มขายส่ง > ราคาส่ง ราคาขายส่ง

ราคาส่ง ราคาขายส่ง

เมื่อต้องการซื้อสินค้าจำนวนมากเพื่อมาจำหน่าย หลายคนคงเคยได้ยินร้านค้าเสนอราคาส่ง หรือราคาขายส่ง ซึ่งมีราคาถูกกว่าราคาซื้อปลีกตามปกติ ทำให้หลายคนเกิดความสงสัยว่าทำไมราคาส่ง จึงมีราคาถูกกว่าราคาสินค้าที่ขายแยกเป็นชิ้นปกติทั่วไป และถ้าเป็นเช่นนั้น ร้านค้าที่ขายของราคาขายส่งจะได้กำไรหรือไม่ ดังนั้น เราจะมาศึกษาเรื่องนี้จากรายละเอียดดังต่อไปนี้กันเลย

ราคาส่ง ราคาขายส่ง คืออะไร?

ราคาส่ง ราคาขายส่ง เป็นราคาสำหรับขายสินค้าจำนวนครั้งละมากๆ หน่วยสินค้าที่ขายไม่ได้เป็นชิ้นเดียวแต่ขายยกโหล, ยกกล่อง, หรือขายยกแพ็ค ราคาส่งหรือราคาขายส่งเป็นราคาที่เรียกเก็บสำหรับผลิตภัณฑ์ที่ขายครั้งละมากๆ กับผู้ค้าหรือตัวแทนจำหน่ายรายใหญ่ซึ่งแตกต่างจากราคาสินค้าที่ขายต่อชิ้นให้ลูกค้าทั่วไป

ราคาขายส่ง เป็นผลรวมของราคาต้นทุนของผลิตภัณฑ์ที่กำหนดบวกกับกำไรของผู้ผลิต ประโยชน์ของการขายส่ง คือ สามารถจัดส่งสินค้าครั้งละจำนวนมากๆ และสามารถตั้งราคาแบบเหมาให้แก่กลุ่มผู้ซื้อรายใหญ่หรือผู้ซื้อที่สั่งซื้อสินค้าจำนวนมาก ซึ่งเป็นสิ่งที่ทำให้ผู้จัดจำหน่ายสามารถทำกำไรได้ ในทำนองเดียวกัน ราคาขายปลีกซึ่งเป็นราคาตั้งจากโรงงานของผู้ผลิต (MSRP) จะมีการคำนวณเพื่อให้ราคาถูกกว่าค้าปลีก ซึ่งส่วนใหญ่ราคาขายปลีกที่แนะนำมักจะอยู่ที่ 2.5 ถึง 3 เท่าของราคาขายส่ง

ในบางประเทศราคาขายส่งเฉลี่ยของสินค้าถูกวัดเป็นดัชนีวัดราคาขายส่ง (WPI) ซึ่งเป็นตัวชี้วัดอัตราเงินเฟ้อได้อีกทางหนึ่งด้วย ดังนั้นจะเห็นได้ว่าราคาส่ง หรือราคาขายส่งเป็นสิ่งที่มีความสำคัญและมีความหมายในทางเศรษฐกิจแฝงอยู่มากทีเดียว

ราคาส่ง

ลักษณะของการขายสินค้าราคาส่ง

การขายส่งหมายถึงการขายสินค้าให้กับลูกค้า เช่น ผู้ค้าปลีก, กลุ่มลูกค้าอุตสาหกรรมและอื่น ๆ ในจำนวนมากด้วยราคาที่ต่ำ ซึ่งลูกค้าที่ซื้อสินค้าราคาส่งเป็นธุรกิจที่มีการซื้อสินค้าจากผู้ผลิตเป็นล็อตใหญ่ และสินค้าจำนวนมากแล้วนำมาแบ่งออกเป็นล็อตสินค้าที่มีขนาดเล็กลง สุดท้ายสินค้าจะถูกบรรจุและขายให้กับลูกค้าคนอื่นๆ ต่อไปอีก

ผู้ค้าส่งจะไม่ค่อยให้ความสำคัญกับสถานที่ตั้งของร้านค้าและรูปลักษณ์ของสินค้ารวมถึงการแสดงสินค้า เนื่องจากเป็นการขายเฉพาะสินค้าประเภทใดประเภทหนึ่ง และลูกค้าทั่วไปมักเป็นร้านค้าปลีกหรือธุรกิจอื่นที่ซื้อสินค้าเพื่อขายต่อ เช่น ร่มราคาส่ง เป็นต้น ดังนั้นการตกแต่งสถานที่จำหน่ายให้ดูดีหรือการออกแบบแพคเกจจิ้งหรูๆ จึงไม่จำเป็นสำหรับธุรกิจขายส่ง เพียงแต่ต้องมีการบรรจุหีบห่อสินค้าให้สามารถยกขายเป็นล็อตใหญ่ให้แก่ผู้ซื้อ และสถานที่เก็บสินค้ามีขนาดใหญ่มากพอที่จะเก็บสต็อกสินค้าจำนวนมากๆ ก็เพียงพอแล้ว

Retail vs Wholesale

ความแตกต่างระหว่างราคาส่ง ราคาขายส่ง และราคาปลีก

คำว่า “ขายส่ง” หมายถึง การขายในปริมาณมากส่วนการขายปลีก หมายถึงขายสินค้าในปริมาณน้อยๆ การค้าส่งและค้าปลีกเป็นช่องทางการจัดจำหน่าย 2 ประเภท ซึ่งถือเป็นส่วนสำคัญของห่วงโซ่อุปทาน เมื่อมีการผลิตสินค้า ผู้ผลิตจะขายสินค้าในปริมาณมาก หรือที่เรียกว่าขายส่ง ให้กับผู้ค้าส่งที่จะขายสินค้าต่อให้ร้านค้าปลีกที่ขายสินค้าให้กับลูกค้าในราคาที่สามารถทำกำไรได้สูงสุด

ความแตกต่างที่สำคัญของราคาส่งและราคาปลีก มีดังนี้

1. การขายสินค้าราคาส่งเป็นการขายสินค้าในปริมาณมากในราคาต่ำ ในขณะที่การขายสินค้าปลีกเป็นการขายสินค้าให้กับลูกค้าในปริมาณน้อยๆ

2. การขายสินค้าราคาส่งเป็นการเชื่อมโยงระหว่างผู้ผลิตและผู้ค้าปลีก ในขณะที่การขายปลีกเป็นความเชื่อมโยงระหว่างผู้ค้าปลีกและลูกค้ารายย่อย

3. ราคาส่ง ตั้งราคาต่ำกว่าราคาปลีก

4. การขายสินค้าราคาส่งไม่จำเป็นต้องใช้เทคนิคในการขายมากนัก ไม่ต้องมีการตลาดหรือการโฆษณาประชาสัมพันธ์เพื่อดึงดูดลูกค้า ในขณะที่การขายปลีกสิ่งเหล่านี้มีความจำเป็น

5. ธุรกิจขายสินค้าราคาส่งมีขนาดใหญ่กว่าธุรกิจขายปลีก ดังนั้นการขายสินค้าราคาส่งจึงต้องใช้เงินทุนหมุนเวียนในธุรกิจมากกว่า

6. ทำเลของธุรกิจขายสินค้าราคาส่งมีความจำเป็นน้อย ในขณะที่การขายปลีกนั้นทำเลเป็นสิ่งที่สำคัญมาก

7. ลูกค้าที่ซื้อสินค้าราคาส่งไม่สามารถเดินดูหรือเลือกซื้อสินค้าได้โดยอิสระมากนักเนื่องจากสินค้ามีไม่หลากหลาย ในขณะที่สินค้าปลีกมีความหลากหลายมากกว่า

Wholesale vs Retail

วิธีการตั้งราคาขายส่งจากราคาขายปลีก

หากคุณเป็นผู้ผลิตหรือผู้จำหน่ายสินค้าปลีกและมีผู้สนใจมาติดต่อขอซื้อสินค้าในราคาส่ง ควรรู้วิธีการคำนวณราคาส่ง ราคาขายส่งสำหรับสินค้า เพราะเป็นเรื่องสำคัญมากที่จะทำให้คุณสามารถขายของได้ในจำนวนมากๆ และยังคงได้กำไร

วิธีการตั้งราคาขายส่งจากราคาขายปลีก

สูตรการคำนวณราคาส่ง ราคาขายส่ง สามารถคิดได้โดย

ราคาขายส่ง = ค่าวัสดุ + (แรงงานที่ลงทุน x ค่าใช้จ่ายเท่าไร) + ค่าโสหุ้ยอื่น ๆ (ค่าเช่า ค่าน้ำ ค่าไฟฟ้า ฯลฯ ) + กำไร

 

หรืออาจคิดราคาส่งได้โดยสูตรง่ายๆ ดังต่อไปนี้

ราคาปลีก x 0.6 = ราคาขายส่ง (ลด 40% จากร้านค้าปลีก)

เทคนิคการตั้งราคาส่ง-ราคาขายส่งเพื่อช่วยเพิ่มมูลค่าสินค้าให้มากขึ้น

การตั้งราคาสินค้าที่ถูกต้องเป็นปัจจัยที่สำคัญมากสำหรับการทำธุรกิจ เพราะอาจเป็นได้ทั้งกำไรที่เพิ่มขึ้นหรือลดลง หรือทำให้เกิดการขาดทุนก็ได้ ซึ่งการกำหนดราคาส่ง-ราคาขายส่งจากสูตรดังกล่าวข้างต้น เป็นการตั้งราคาจากต้นทุน แต่สูตรการตั้งราคาส่งดังกล่าว อาจเป็นสิ่งที่ทำให้ธุรกิจต้องเสียกำไรที่ควรได้ และลูกค้าไม่ได้ต้องการของถูกที่สุดแต่เพียงอย่างเดียว แต่พวกเขาจะมองหาคุณภาพและความยอมรับในผลิตภัณฑ์หรือสินค้าที่มีความแตกต่างจากสินค้าอื่นๆ ในตลาดที่ทำให้ผู้บริโภครายย่อยเกิดความสนใจ ดังนั้นจึงควรพิจารณาการตั้งราคาขายส่งจากฐานคุณค่าของสินค้า (Value-based Pricing) เป็นอีกส่วนประกอบหนึ่งที่สำคัญ

ดังนั้น การตั้งราคาส่งที่ใช้วิธีการตั้งราคาจากต้นทุนรวมเข้ากับการตั้งราคาขายส่งจากฐานคุณค่าของสินค้า สามารถทำได้ด้วยขั้นตอนดังต่อไปนี้

1. วิเคราะห์ตำแหน่งของสินค้าว่าอยู่ส่วนไหนของตลาด คุณอาจเคยเห็นสินค้าประเภทเดียวกัน แต่มีกลุ่มเป้าหมายที่แตกต่างกันในตลาด ซึ่งตำแหน่งที่แตกต่างกันนี้ทำให้ราคาของสินค้าประเภทเดียวกันนั้นมีความแตกต่างกันด้วย ดังนั้น การวิเคราะห์ตำแหน่งของสินค้าเทียบกับตำแหน่งของคู่แข่งคนอื่นๆ จะช่วยให้สามารถตั้งราคาสินค้าได้สูงขึ้นและได้กำไรจากราคาส่ง ที่มากขึ้นด้วย

2. พูดคุยกับกลุ่มลูกค้าที่มาซื้อสินค้า ว่าพวกเขากำลังต้องการสินค้าประเภทไหน แม้ว่าการขายสินค้าราคาส่งจะเป็นการขายสินค้าไม่กี่ประเภทแต่การทราบความต้องการของลูกค้าก็ทำให้มีโอกาสขยายตลาดได้มากขึ้น และอาจเลือกสินค้าเกรดดีมีคุณภาพอย่างที่ลูกค้าต้องการมานำเสนอเพิ่มเติมซึ่งคุณภาพของสินค้าที่สูงขึ้น จะสามารถตั้งราคาส่งที่มากขึ้นและได้กำไรมากขึ้นกว่าเดิมด้วย

3. ใช้วิธีย้อนกลับในการเพิ่มกำไรจากราคาส่ง โดยตรวจสอบราคาปลีกของสินค้าที่ขายในตลาด หากสินค้าปลีกที่ขายได้นั้นมีราคาสูงกว่าราคาต้นทุนเพียง 2 เท่า ต้องกลับมาหาวิธีการลดต้นทุนที่ไม่จำเป็นของสินค้าขายส่งเพื่อให้อัตราราคาสินค้าสูงกว่าราคาต้นทุนอย่างน้อย 4-6 เท่าเพื่อให้มีโอกาสได้กำไรมากขึ้นจากการตั้งราคาส่ง ราคาขายส่งคงเดิม

4. ลดราคาบ้าง แต่กำไรยังคงเหลือ แม้ว่าการขายราคาส่ง จะต้องมีส่วนลดให้กับลูกค้าเพื่อเป็นการดึงดูดใจและเป็นกลยุทธ์หนึ่งที่ใช้ในการแข่งขันกับคู่แข่งรายอื่นๆ ในตลาด แต่สุดท้ายแล้วผู้ขายสินค้าราคาส่งต้องคำนึงไว้อยู่เสมอว่ากำไรของธุรกิจยังเป็นสิ่งสำคัญสูงสุด สินค้าราคาส่งที่บวกกับราคาที่ลดให้กับลูกค้าแล้วนั้น ยังคงต้องเป็นสิ่งที่ทำกำไร

5. คำนวนการลดราคาอย่างเหมาะสม จงจำไว้เสมอว่าราคาขายปลีกของสินค้าต้องมีราคาอยู่ที่ 4-6 เท่าของราคาทุน ดังนั้นการลดราคาส่งให้กับลูกค้าจึงไม่ควรลดเกิน 50% ของราคาปลีก ควรลดราคาส่ง หรือราคาขายส่งของสินค้าให้อยู่ที่ระดับ 30-40% ของราคาปลีก และอาจกำหนดจำนวนขั้นต่ำในการสั่งซื้อสินค้าด้วยถ้าจำเป็น

จะเห็นได้ว่าราคาส่ง หรือราคาขายส่งสินค้า เป็นเรื่องที่มีความสำคัญและมีรายละเอียดที่น่าสนใจ ซึ่งการเรียนรู้เกี่ยวกับที่มาและวิธีการคำนวณราคาส่งที่เหมาะสม ย่อมช่วยให้เจ้าของกิจการค้าส่งยังคงทำกำไรให้แก่ตนเองได้ดีอย่างต่อเนื่อง โดยที่ไม่สูญเสียลูกค้าแน่นอน

Wholesale Price

ความพึงพอใจของลูกค้า คือเป้าหมายสูงสุดของร่มดี

ติดต่อร่มดี

ร่มดี โรงงานผลิตร่ม

095-8370033

Sales@romdee.net

Line id: Rom_dd

บริษัท วี โกลบอล เทรดดิ้ง จำกัด
460/1 หมู่ที่ 3 ซอยสุขสวัสดิ์ 14/1 ถนนสุขสวัสดิ์ แขวงจอมทอง เขตจอมทอง กรุงเทพฯ 10150
แฟกซ์: 02-4771859

คุณคิดเห็นอย่างไร.. .